Opláštění hal

Opláštění hal provádíme dvěma způsoby:Opláštění hal

  • Zateplené – sendvičovými panely (PUR nebo s minerální vlnou) a skládaným pláštěm (z trapézových a kazet s minerální vlnou).
  • Nezateplené – trapézovými plechy.
Upevnění opláštění opláštění na konstrukci kotvíme samovrtnými šrouby TEX s podložkami z EPDM.
Lemování veškerých vodorovných a svislých konstrukcí je prováděno ohýbanými díly z rovného vrstveného plechu.
Nezateplená varianta opláštění je vhodná pro objekty, které nevyžadují udržení vnitřní teploty. Jedná se především o nezateplené sklady.
Zateplená varianta opláštění je vhodná pro objekty, které vyžadují stabilitu vnitřní teploty.

Cena za práci od 100–200 Kč/m2

Veškeré práce jsou posuzovány individuálně, neboť jednotlivé zakázky se mohou lišit náročností, dle jejich druhu, rozsahu a přístupu.