Prořezávání a ošetřování stromů

Při péči o stromy a dřeviny je třeba provádět různé odborné zásahy. Nejčastějším z nich je bezpečnostní odstraňování velkých suchých větví bezprostředně hrozících pádem a poškození majetku, nebo osob.
Dalším typem ošetřování stromů je zdravotní zásah v koruně. Odstraní se nevhodně rostoucí odumírající větvě a ošetřují se stará poranění nebo dřívější nesprávně provedené řezy. Redukční řez se používá u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby stromů rostoucích v blízkosti budov a elektrického vedení, nebo pro zajištění podjezdné a průchodné výšky. Dalším důležitým je také výchovný řez, který provádíme u mladých stromků. Cílem je docílit jejich správného vývoje a růstu.