Arboristické služby pro města a firmy

Arboristické služby pro města a firmy
Arboristické služby jsou z převážné většiny tvořeny celoroční péčí o zeleň a sadové úpravy. Jedná se především o ošetřování dřevin stromolezeckou technikou či z vysokozdvižné plošiny, dále kácení náletových či jiných nevhodných dřevin a v neposlední řadě sekání trávy.

Cena za práci od 450 Kč/hod

Veškeré práce jsou posuzovány individuálně, neboť jednotlivé zakázky se mohou lišit náročností, dle jejich druhu, rozsahu a přístupu.